Teater Sesam är en professionell verksamhet med både teknisk och konstnärlig personal. Arbetet leds av eldsjälen Nasrin Barati som står för konstnärlig och administrativ ledning. Verksamheten utgörs av tre delar: en administrativ, en pedagogisk och den konstnärliga som är Teater Sesams huvudverksamhet.

Puppetry Art, tekniken som Teater Sesam arbetar med, bygger inte bara på regissören och skådespelarnas insatser utan kräver också skickliga medarbetare inom film, foto, animation, grafisk formgivning, ljus, ljud, musik, scenografi, kostym, rekvisita, mask- och dockmakeri. Våra medarbetare är högt utbildade konstnärer med gedigen arbetslivserfarenhet samt olika etniska och kulturella tillhörigheter. Tillsammans besitter vi stor kompetens inom olika konstformer inklusive scenkonst och Puppetry Art.

I produktionsfasen utgör Teater Sesam en arbetsplats för en stor grupp av både konstnärlig och teaterteknisk personal inklusive hantverkare av olika slag. Detta innebär ett stort planerings- och logistiskt arbete för att det skall fungera. Den omfattande och mångfacetterade tillverkningen kräver i sin tur ordentligt utrustade verkstäder. Parallellt med vår föreställningsverksamhet sker också upplärning och fortbildning av dockskådespelare och dockmakare.