Under våren 2022 kommer vi att spela vårt inplanerade program med ett begränsat publikantal (max 35 personer i publiken) för våra publika föreställningar.

Vi tar fortsatt alla försiktighetsåtgärder för att förhindra och begränsa smitta. Vi rengör och desinficerar alla publika ytor för varje föreställningstillfälle och ber alla våra besökare att följa våra riktlinjer.