Under hösten 2022 kommer vi att spela vårt inplanerade program med ordinarie publiktak för alla våra föreställningar.

Vi tar fortsatt alla försiktighetsåtgärder för att förhindra och begränsa smitta. Vi rengör och desinficerar alla publika ytor för varje föreställningstillfälle och ber alla våra besökare att följa våra riktlinjer.