AKTUELLA FÖRESTÄLLNINGAR

Spelas under våren 2024
Läs mer

VERKSAMHET

Läs mer om skuggspelsworkshops och vårt patenterade koncept After Dagis©
WorkshopAfter Dagis©

Teater Sesam är en fri teatergrupp på heltid, aktiv sedan 1987. Vi representerar en blandform av traditionell och modern teater med inriktning på dock- och skuggspelsteater. Signumet är att hela tiden utveckla scenspråk och teknik samtidigt som vi varsamt håller liv i en klassisk teatertradition. På våra scener spelas teater för alla åldrar men tyngdpunkten i vår repertoar vilar på barn och ungdomsteater. På vår fasta scen spelar vi minst en nyproduktion varje år, samtidigt som vi turnerar med ett urval av våra andra föreställningar och skuggspelsworkshop.

INTERNATIONELLT

Samarbeten, gästspel och turnéer världen över
Läs mer