Teater Sesam representerar en blandform av traditionell och modern teater med inriktning på dock- och skuggspelsteater. Signumet är att hela tiden utveckla scenspråk och teknik samtidigt som vi varsamt håller liv i en klassisk teatertradition. På våra scener spelas teater för alla åldrar men tyngdpunkten i vår repertoar vilar på barn och ungdomsteater. Vi erhåller verksamhetsstöd från Statens Kulturråd, Göteborgs Stad Kultur och Folkuniversitetet samt är medlemmar i Teatercentrum, Unima och Assitej

Teater Sesam bildades 1987. Redan från start har siktet varit inställt på att presentera professionell och nyskapande dock- och skuggteater för en bredare publik. Efter några års turnerande i Sverige flyttade verksamheten in i de lokaler på Chapmans Torg som fortfarande är vår fasta scen. Minst en ny produktion per år har det blivit, samtidigt som vi fortsätter att turnera med våra föreställningar.

Vår värdegrund vilar på tre konstnärliga och sociala fundament

En kulturell mötesplats

Som kulturproducent är det Teater Sesams uppgift att påverka samhället i vad vi uppfattar som positiv riktning inom humanism och jämlikhet. Det gör vi genom alla våra publika aktiviteter; föreställningar, workshops samt organiserade träffar för medarbetare och samarbetspartners. Vi vill skapa positiva möten mellan olika samhällsgrupper och presentera samhällsbärande idéer.

Professionell scenkonst för barn

Barnens rätt att få kultur med samma konstnärliga höjd som vuxna är en kärnfråga inom verksamheten. Allt för ofta får barn nöja sig med att se förenklat teaterspel med leksaker eller enklare handdockor som aktörer. Om vi inte tar barn på allvar kan vi inte heller skapa bra kultur åt dem. På Teater Sesam arbetar vi med hög konstnärlig ambitionsnivå och tar alltid ansvar för den konstnärliga kvalitén i föreställningens alla delar oavsett om vi riktar oss till barn, unga eller vuxna.

Puppetry Art

Teater Sesam arbetar med konstformen Puppetry Art som kompletterar den mer utbredda ordinarie scenkonsten. Pupperty Art är en konstform som erbjuder unika möjligheter att ta upp och behandla både lätta och tunga ämnen, att benämna det onämnbara och ta upp det tabubelagda. Med dockor och skuggspelsfigurer som verktyg i våra produktioner skapar vi förutsättningar för samtal och möten som lyfter, för oss, viktiga och aktuella frågor.

Vi är en fri teatergrupp på heltid. Många av våra medlemmar är högskoleutbildade konstnärer med lång arbetslivserfarenhet. Genom åren har Teater Sesam dessutom kommit att fungera som en plantskola för svenska dockspelare och dockmakare. I våra verkstäder bedrivs instudering och figurtillverkning då nästan all tillverkning av figurer och scenografi sker på Teater Sesam där vi har tillgång till fantastiska ateljéer för textil, trä, metall, måleri m.m. Vi anordnar också workshops i skuggspelsteater. Hittills har vi haft nöjet att företräda Sverige i många internationella teater- och dockteaterfestivaler, ofta som den enda svenska eller nordiska representanten.

Vår huvudkoncentrationen ligger på vår fasta verksamhet i Göteborg. Här vill vi vara den resurs som rikets andra stad förtjänar: en traditionellt medveten och samtidigt nyskapande scen för figurteater och skuggspel. Vårt mål är att stärka figurteaterns status i Sverige genom att presentera en mångskiftande och modig repertoar. Våra produktioner vänder sig till alla åldersgrupper. Vi kompromissar aldrig med den konstnärliga kvaliteten och ser det som en viktig uppgift att presentera komplexa och konstnärligt utmanande uppsättningar även för de allra minsta.