Dr Jekyll & Mr Hyde

Genom det klassiska dramat Dr Jekyll & Mr Hyde av Robert Louis Stevensons
lyfter Teater Sesam frågor om våld, identitet och ansvar. Med hjälp av film, animationer och dockor i naturlig storlek, skickligt hanterade av våra skådespelare, lotsas publiken genom berättelsen som utspelar sig i London under senare hälften av 1800-talet. Frågorna och tankarna var desamma, då som nu. Vilka mekanismer ligger bakom valet att ta till våld? Kan man välja att inte ta till våld i pressade situationer? Hur ser ansvarsfrågan ut om man är påverkad av en drog?

MEDVERKANDE

REGISSÖR & KONSTNÄRLIG LEDARE: NASRIN BARATI, MANUS: NASRIN BARATI, ORGINALTEXT: ROBERT LOUIS STEVENSON, SKÅDESPSELARE: ANNA ENGBERG, MAGNUS HJELM, LISA JOHANSSON, SÅNG & BERÄTTARE: CHRISTOFFER JOHANSSON,LJUSDESIGN: FREDRIK GLAHNS, TEKNIKER: PER-ANDERS KARLSSON,KOMPOSITÖR: JONAS FRANKE- BLOM,
SCENOGRAFI: NASRIN BARATI, PER-ANDERS KARLSSON, ARTHUR RAGNARSSON, SKULPTÖR: ARTHUR RAGNARSSON, DOCKSKAPARE:NASRIN BARATI,VIDEO: ANDREAS JOHANSSON, KOSTYMÖR: ANNA SEFVE,KOSTYMASSISTENT: ANNA RUCKMAN, PRODUCENT: ANDREAS JOHANSSON, TACK TILL:ANDERS TOLERGÅRD, HAMED, ASTRA ZENECA, DECOR MAISON, FLÜGGER FÄRG, SÄRSKILT TACK TILL LARS WASSHOLM FÖR STRÅLANDE INSATSER.